» 2019-03-07

Daily Archives: 2019-03-07

Hírek

FELHÍVÁS a 2019/2020. tanévre történő beíratásra

Published by:

Felhívás a Szombathelyi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba, a 2019/2020. tanévre történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre, az első évfolyamra történő általános iskolai beiskolázásra az alábbi eljárásrend szerint kerül sor:

Tanköteles korú, 2019. augusztus 31-ig a hatodik életévét betöltött gyermekét a szülő köteles az életvitelszerű lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a választott iskolában történő leadásával vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

felületen keresztül – regisztráció után lehet.

Az elektronikus úton történő jelentkezés nem helyettesíti a személyes megjelenést.

A jelentkezési lapok leadásának és az első évfolyamra történő beiratkozásnak az időpontja:

 • 2019. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
 • 2019. április 12. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót tartalmazó és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakvéleménye), továbbá a törvényes képviseletről szóló nyilatkozatot.

A felvételről vagy a felvétel elutasításáról az iskola igazgatója értesíti a szülőket.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatója dönt a felülbírálati kérelmekről.

Tankerületi igazgató

 

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/HF03/00759-3/2019

KÖZLEMÉNY

a 2019/2020, tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskola első évfolyamába történő beiratkozásáról

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. S (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 22.5 (1 bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően — a területileg illetékes tankerüteti központ -véleményének kikérésével — az alábbiak szerint határozta meg és teszi közzé a 2019-ben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolába történő beiratkozásának időpontját:

 • 2019.április 11. (csütörtök) 8.00 — 19.00 óra között,
 • 2019. április 12. (péntek) 8.00 — 18.00 óra között.

A tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a közleményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az Nkt. 50.S (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott és közzétett felvételi körzetében lakik. A R. 22. S (6) bekezdése alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz, melyet írásban közöl a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A szülő a felvételi kérelem elutasítása esetén a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be fenntartójának címezve, az intézmény vezetőjénél.

Szombathely, 2019. március 1.

 

Letöltés: Közlemény a 2019/2020, tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskola első évfolyamába történő beiratkozásáról

 

 • Csengetési Rend

 • Naptár

  2019. március
  h k s c p s v
  « feb   ápr »
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
 • Alapítványunk