Beiskolázás

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

1) A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon, valamint a Szombathelyi Tankerületi Központ honlapján. a https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-a-2020-2021-tanevben találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába1 kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint].

Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A 7/2020. (III.25.) miniszteri határozat 3.pontja alapján a szakértői bizottságok által kijelölt általános iskola 2020. április 28-ig felveszi a sajátos nevelési igényű gyermeket.

Jelentkezni a szakértői bizottság által kijelölt iskolával történt egyeztetést követően személyesen vagy postai úton lehet. Kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a kijelölt iskolával.

A kijelölésről szóló dokumentumot a szülőnek/törvényes képviselőnek másolatban postai úton vagy személyesen el kell juttatni a kijelölt iskolába, az eredeti dokumentumot tanévkezdéskor kell bemutatni az intézményben.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Címünk:

 • Dési Huber István Általános Iskola
 • 9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor u. 5.
 • e-mail cím: iskola@desi-szhely.sulinet.hu

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is előzetes telefonon történő egyezetetés alapján. (Telefonszám: 06 20 5031749)

Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség előzetes telefonon történ egyeztetés alapján.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Kérdéseivel is forduljon bizalommal hozzánk! Segítünk az jelentkezés lebonyolításában is!

Telefonszám: 06 20 5031749

[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Az e-ügyintézés internetes felület használatának menete:

 1. https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalon a belépés gombra kattintva ideiglenes felhasználóként regisztrálni kell.
 2. Regisztrált felhasználóként belépve ki kell tölteni az űrlap minden lenyíló adatlapját.
 3. Ellenőrzés után a rendszer készít egy határozatot
 4. beküldést meg kell erősíteni

Az alábbi linken videós tájékoztató is szerepel a beiratkozás módjáról: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

INDULÓ OSZTÁLYAINK

2020/2021. tanév

Az alsó tagozat 1-4. évfolyamán egésznapos iskolarendszerben tanulnak a diákok. A 2-4. évfolyamon hagyományos tanrendű és magyar-német kéttanítási nyelvű csoportok működnek. Az 1. évfolyamon hagyományos tanrendű és emelt szintű német nyelvi képzés folyik.

Osztályprofilok 2020/2021. tanév

Emelt szintű német nyelvi osztály

–          első osztálytól heti 3 óra német nyelv tanulása

–          biztos alapkészségek kialakítása mellett cél az idegen nyelvi kommunikáció, szövegértő képesség, a spontán beszéd kialakítása, a beszédbátorság fejlesztése

– alsós osztályainkban a heti 3 óra német nyelvi órákkal megteremtett idegen nyelvi környezet, kis létszámú csoportok, valamint a hatékony nyelvtanítás-tanulás módszereinek alkalmazásával biztosítjuk az eredményességet

Hagyományos tanrendű osztály

–          első- második osztályban heti 1 óra, harmadik-negyedik osztályban heti 2 óra angol nyelv tanulása

–          kiemelt figyelmet fordítunk a mozgáskészség fejlesztésére, sportolási lehetőségekre a pedagógiai foglalkozások keretében

Mindkét osztálytípusban a tanórán kívüli választható foglalkozások:

 • Sakk- szakkör
 • A logikus, kreatív gondolkodás fejlesztésére vezettük be a Polgár Judit által kidolgozott komplex képességfejlesztő Sakkpalota programot. A sakkjáték elsajátítása nem cél, hanem eszköz. Haszna elsősorban abban rejlik, hogy előmozdítja a különböző tantárgyak elsajátítását, nemcsak a matematikában, és a problémamegoldásban, hanem az olvasás és a szóbeli kifejezés terén egyaránt.
 • Bütykölde-kézműves szakkör

Diáksportköreink:

 • kosárlabda
 • labdarúgás
 • atlétika sportágakban biztosítja a mozgás örömét.
 • Tánc szakkör
 • Infomanók – ismerkedés az informatikával szakkör Az alsó tagozaton az oktató-nevelő munkát segítő szakemberek: gyógypedagógus, iskolapszichológus, pedagógiai- és gyógypedagógiai asszisztens, logopédus.

Letölthető dokumentumok: