» Beiskolázás

Beiskolázás

 

FELHÍVÁS

a Szombathelyi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba, a 2019/2020. tanévre történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre, az első évfolyamra történő általános iskolai beiskolázásra az alábbi eljárásrend szerint kerül sor:

Tanköteles korú, 2019. augusztus 31-ig a hatodik életévét betöltött gyermekét a szülő köteles az életvitelszerű lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a választott iskolában történő leadásával vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap felületen keresztül – regisztráció után lehet.

Az elektronikus úton történő jelentkezés nem helyettesíti a személyes megjelenést.

A jelentkezési lapok leadásának és az első évfolyamra történő beiratkozásnak az időpontja:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2019. április 12. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót tartalmazó és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakvéleménye), továbbá a törvényes képviseletről szóló nyilatkozatot.

 A felvételről vagy a felvétel elutasításáról az iskola igazgatója értesíti a szülőket.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatója dönt a felülbírálati kérelmekről.

Tankerületi igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató a beiskolázás rendjéről

 

Tisztelt Szülők!

 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019/2020. tanévben diákjaink az alábbi szakkörök közül választhatnak:

Alsós szakkörök:

 • Sakk
 • Bütykölde – Kézműves szakkör
 • Modern tánc
 • Alsós irodalom (anyanyelvi)
 • Atlétika

Felsős szakkörök:

 • Énekkar
 • Informatika
 • Háztartás
 • Felsős anyanyelvi
 • Matematika tehetséggondozó kör
 • Nyelvtan felzárkóztató
 • Matematika felzárkóztató
 • Környezet-kémia fakultáció
 • Rajz- és vizuális kultúra
 • Történelem
 • Olasz
 • Labdarúgás sportfoglalkozás
 • Kosárlabda sportfoglalkozás
 • Asztalitenisz sportfoglalkozás
 • Atlétika sportfoglalkozás

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok listája:

 •  a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§(4)
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§(4)
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§(4)
 • óvodai szakvélemény (2011. évi CXC. tv. 45. § (4)a)
 • járási szakértői bizottság szakértői véleménye (15/2013.(II.26.) EMMI rendelet 11.§(1)c)
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye (2011. évi CXC. tv. 91.§(2))

Letölthető dokumentumok:

A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy a anyanyelvi és az idegen nyelvi tudás kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.

Miért két tanítási nyelvű osztályba járjon gyermeke?

 • Heti 5 órában, kis csoportokban természetes szituációkban történik a nyelvtanítás. A nyelvtanítás elsődleges célja az idegen nyelvi kompetencia-fejlesztése és a spontán beszéd kialakítása, ezt segíti a német anyanyelvű lektor, aki a heti 5 németórából egyet tart.
 • A német nyelven tanult tantárgyak jellegüknél fogva manuálisan, mozgással, érzelmileg kiegészítik, segítik a nyelvelsajátítást. A németül tanult tantárgyakkal együtt heti 8-12 óra biztosítja a célnyelvi környezetet.
 • Betekintést kapnak a tanulók a célnyelvi országok (Németország, Ausztria, Svájc, Lichtenstein) életébe, ez a felső tagozaton külön tantárgy keretében folyik. Ezek az interkulturális ismeretek megkönnyítik a beilleszkedést az adott ország mindennapjaiba, akár tanulmányi, akár később munkavégzés céljából történik az.

Az Európa Tanács által meghatározott Közös Európai Nyelvi Referenciakeret B1 nyelvi szintjének megfelelő nyelvtudás az elérendő cél 8. osztály végére.

Beiskolázási körzet:

Acsádi l. u., Akácfa u., Almássy L. u., Alpár Gy. u., Alsóhegyi út, Asbóth J. u., Avar u., Ádám L. u., Álmos vezér u., Áprily L. u., Bádonfa u., Bagolyvári sétány, Bányász u., Batsányi J. u., Bendefy L. u., Bernstein B. u., Bertalan Á. u., Bethlen G. u., Bodányi Ö. u., Bogát fasor, Bogát major, Bogáti út, Borotszeg u., Brenner T. krt., Budai N. A. u., Bükkfa u., Csalogány u., Csapó u., Csatár u., Csató B. u., Csupor villa, Diófa u., Döbrentei G. u., Dudás J. u., Dukai T. J. u., Előd vezér u., Erdei Iskola út, Erdösi S. J. u., Erkel F. u., Esthajnal u., Fábián Gy- u-, Fadrusz J. u., Falukert u., Farkas u., Felsőbüki N. P. u., Felsóhegyi u., Ferenczy l. u., Festetics u., Fiastyúk u., Fogaras u., Gábor Á. u., Garamvölgyi T. u., Gesztenyefa u., Göncöl u., Gyimesi Sz. u., Györffy l. u., Győzelem u., Hajdú u., Hajnóczy J- uHalastó u., Határőr u., Hattyú u-, Hársfa u., Hermán u., Hét vezér u., Hosszú u., Hunyadi J. u. páros oldal: 42 — 60-ig, páratlan oldal: 45 – 55-ig (Szent Flórián krt. és a Szent Gellért u. között), Huszt u., Ifjúság u., Igló u., Irinyi J. u-, Izsó M. u., Jáki út, Jászai M. u-, Jászi O- u-, Jékely u., Jurisich M. u. páros oldal: 20 — 38-ig, páratlan oldal: 23 – 33-ig (Szent Flórián krt. és a Négyesi u. között), Kálvária u. páros oldal: 24 – 46-ig, páratlan oldal: 23 – 63-ig (Szinyei M. P- u. és Jókai M. u. között), Kandó K. u., Karmelita u., Károly R. u., Kazinczy F. u., Kismarton u., Kismezei u., Kodolányi J. u., Komárom u., Kond vezér u., Körmendi út páros oldal: 10-től végig, páratlan oldal: 13-tól végig (Szigligeti E. utcától végig), Körösi Cs. S. u., Krúdy Gy. u., Kulcsár l. u., Kunc A. u., Külsö Pozsonyi u., Kürtös u., Laky D. u., Liliom u., Lóportár u., Madách l. u., Margaréta u., Matók L. u., Mészáros L. u., Móra F. u., Nagy Lajos király u., Nagyvárad u., Nárai u. páros oldal: 36 — 74-ig, páratlan oldal: 33 – 75-ig (Táncsics M. u. és a Nárai Külső között), Nárai Külsö út, Négyesi u., Németh P. u., Németújvár u., Nyárfa u., Ond vezér u., Orbán B. u., Orion u., Oroszlán u., Országh László u., Ovad u., Órség u., Paál L. u., Páfrány u., Pásztor u., Péterfy S. u., Pohl-tó u., Radnóti M. u., Rába u., Rajczy l. u., Rák u., Rákóczi F. u. páros oldal: 52 — 110-ig, páratlan oldal: 35 – 75-ig (Szent Flórián krt. és a Szent Gellért u. között), Rauscher M. u., Reismann J. u., Rozmaring u., Rumi út, Rumi Külsó út, Sándor L. u., Sárosi Gy. u., Skorpió u., Somlay A. u., Sorokmajor u., Sport tér, Szabó E. u., Szalézi tér, Szalónak u. páros oldal: 20-tól végig, páratlan oldal: 13-tól végig, Szántó K. J. u., Szász Béla u., Százhold u., Szent Gellért u., Szent István király u., Szigligeti E. u., Szólóhegy u., Szólós u., Szállósi sétány páros oldal: 8 — 36-ig, páratlan oldal: 1 – 25-ig (Szent Flórián krt. és a Szent Gellért u. között), Tamási Á. u., Táncsics M. u. páros oldal: 24 — 48-ig, páratlan oldal: 25 – 57ig (Szalézi tér és a Nárai u. között), Tarczai L. u., Tárogató u. I Taschler J. u., Temesvár u., Termelők útja, Tinódi S. u., Titán u., Tóth István u., Tölgyfa u., Tömjénhegy u., Török l. u., Újvilág u., Vadász u., Vadvirág u., Varasdy K. u., Vas G. u., Vasúti őrház, Vasvári P. u., Vidos J. u., Vitéz u.,VízmeIlék uVíztorony u., Wilder A. u., Zalai T. J. u.

A beiskolázáshoz szükséges dokumentumok:

 • E-napló

  E-napló
 • Étlap

  Étlap
 • Csengetési rend

  Csengetési rend
 • Dési könyvtárblog

  Dési könyvtárblog
 • Alapítványunk

  Alapítványunk
 • Archívum