Beiskolázás_2023/24

Tisztelt Szülők!

A Klebelsberg Központtól a 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozással kapcsolatban az alábbi tájékoztatást kaptuk:

 • április 5-én (szerdán) megnyitják a beiratkozás szülői felületét (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőséget nyújtanak arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba.
 • A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai: április 20-21. 8.00-18.00 óra (csütörtök és péntek)

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, illetve a rendelet (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcímnyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e. A dokumentumokat az iskola csak bemutatás alapján ellenőrizheti, azokról másolatot nem készíthet, és nem tárolhat.

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de felhívjuk a szülők figyelmét az előzetes online adatszolgáltatás lehetőségére, és annak hasznosságára, hiszen ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés mindenki számára. A személyes beiratkozáskor kérjük, hogy az igazolványok alapján minden általános iskola a helyszínen azonnal ellenőrizze a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatokat, szükség esetén módosítsa azokat, illetve a rendszerben nem szereplő gyermekek adatait is az intézményben dolgozó kolléga ott helyben, a szülő/törvényes képviselő jelenlétében rögzítse a rendszerbe, hogy elkerülhető legyen az esetleges többes jelentkezés.

 

A beiratkozás napját megelőzően javasoljuk a https://eugvintezes.e-krela.hu/kezdolap az adatok online beküldését, mert így az online előzetes jelentkezés hatására a személyes megjelenéskor rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg. (segédlet: BÁI_Szülői tájékoztató )

A beiratkozással kapcsolatos részletes információkról az általános iskola ad tájékoztatást.

Személyes beiratkozáshoz hozzák magukkal a következó iratokat: gyermek személyi igazolványa, lakcímkártyája, taj kártyája, oktatási azonosítója, szülők személyi igazolványa, lakcímkártyája. Amennyiben a gyermek vonatkozásában különleges körülmény áll fenn, annak dokumentációját kérjük csatolni (sajátos nevelési igény, beilleszkedési, tanulási veszélyeztetettség, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, fogyatékosság, tartós megbetegedés).

Iskolavédőnő részére szükséges dokumentumok:

 • 5 éves korban készült orvosi statusvizsgálatról a 2 oldalas A/4-es méretű nyomtatvány fénymásolata. Az irat pontos megnevezése: „Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére”. Ha nem készült, akkor a háziorvostól kell igazolást kérni, hogy nem készült ilyen!
 • 6 éves kori oltásról fénymásolat a Gyermekegészségügyi könyvből (oltási könyv).

 A felvételről, illetve elutasításról írásbeli határozatot postázunk, amely után fellebbezésre van mód.

BÁI_Szülői tájékoztató_2023

Az e-ügyintézés internetes felület használatának menete:

 1. https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalon a belépés gombra kattintva ideiglenes felhasználóként regisztrálni kell.
 2. Regisztrált felhasználóként belépve ki kell tölteni az űrlap minden lenyíló adatlapját.
 3. Ellenőrzés után a rendszer készít egy határozatot
 4. beküldést meg kell erősíteni

Az alábbi linken videós tájékoztató is szerepel a beiratkozás módjáról: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

 

Az általános iskolai körzetek kijelölése a 2023/2024. tanévre

Szombathelyi Tankerületi Központ

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (8) bekezdésének felhatalmazása alapján a Szombathelyi Tankerületi Központ az alábbiakban határozza meg a területén működő általános iskolák felvételi körzetét.

Dési Huber István Általános Iskola

(9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor utca 5.)

Beiskolázási körzete: Acsádi I. u., Akácfa u., Almássy L. u., Alpár Gy. u., Alsóhegyi út, Asbóth J. u., Avar u., Ádám L. u., Álmos vezér u., Áprily L. u., Bádonfa u., Bagolyvári sétány, Bányász u., Batsányi J. u., Bendefy L. u., Bernstein B. u., Bertalan Á. u., Bethlen G. u., Bodányi Ö. u., Bogát fasor, Bogát major, Bogáti út, Borotszeg u., Brenner T. krt., Budai N. A. u., Bükkfa u., Csalogány u., Csapó u., Csatár u., Csató B. u., Csupor villa, Diófa u., Döbrentei G. u., Dr. Reismann A. u., Dudás J. u., Dukai T. J. u., Előd vezér u., Erdei Iskola út, Erdősi S. J. u., Erkel F. u., Esthajnal u., Fábián Gy. u., Fadrusz J. u., Falukelt u., Farkas u., Felsőbüki N. P. u., Felsőhegyi u., Ferenczy I. u., Festetics u., Fiastyúk u., Fogaras u., Gábor Á. u., Garamvölgyi T. u., Gesztenyefa u., Göncöl u., Gyimesi Sz. u., Győrffy I. u., Győzelem u., Hajdú u., Hajnóczy J. u., Halastó u., Határőr u., Hattyú u., Hársfa u., Hermán u., Hét vezér u., Hosszú u., Hunyadi J. u. páros oldal: 42 — 60-ig, páratlan oldal: 45 – 55-ig (Szent Flórián krt. és a Szent Gellért u. között), Huszt u., Ifjúság u., Igló u., Irinyi J. u., Izsó M, u., Jáki út, Jászai M. u., Jászi O. u., Jékely Z. u., Jurisich M. u. páros oldal: 20 — 38-ig, páratlan oldal: 23 – 33-ig (Szent Flórián krt. és a Négyesi u. között), Kálvária u. páros oldal: 24 – 46-ig, páratlan oldal: 23 – 63-ig (Szinyei M. P. u. és Jókai M. u. között), Kandó K. u., Karmelita u., Károly R. u., Kazinczy F. u., Király Ferenc u., Kismarton u., Kismezei u., Kodolányi J. u., Komárom u., Kond vezér u., Körmendi út páros oldal: 10-től végig, páratlan oldal: 13-tól végig (Szigligeti E. utcától végig), Kőrösi Cs. S. u., Krúdy Gy. u., Kulcsár I. u., Kunc A. u., Kutyatár u., Külső Pozsonyi u., Kürtös u., Laky D. u., Liliom u., Lőportár u., Madách I. u., Margaréta u., Matók L. u., Mészáros L. u., Móra F. u., Nagy Lajos király u., Nagyvárad u., Nárai u. páros oldal: 36 — 74-ig, páratlan oldal: 33-75-ig (Táncsics M. u. és a Nárai Külső között), Nárai Külső út, Négyesi u., Németh P. u., Németújvár u., Nyárfa u., Ond vezér u., Orbán B. u., Orion u., Oroszlán u., Országh László u., Ovad u., Órség u., Paál L. u., Páfrány u., Pásztor u., Péterfy S. u., Pohl-tó u., Radnóti M. u., Rába u., Rajczy I. u., Rák u., Rákóczi F. u. páros oldal: 52 — 110-ig, páratlan oldal: 35-75-ig (Szent Flórián h-t. és a Szent Gellért u. között), Rauscher M. u., Reismann J. u., Rozmaring u., Rumi út, Rumi Külső út, Sándor L. u., Sárosi Gy. u., Skorpió u., Somlay A. u., Sorokmajor u., Sport tér, Szabó E. u., Szalézi tér, Szalónak u. páros oldal: 20-tól végig, páratlan oldal: 13-tól végig, Szántó K. J. u., Szász Béla u., Százhold u., Szent Gellért u., Szent István király u., Szigligeti E. u., Szőlőhegy u., Szőlős u., Szőllősi sétány páros oldal: 8—36-ig, páratlan oldal: 1-25-ig (Szent Flórián krt. és a Szent Gellért u. között), Tamási Á. u., Táncsics M. u. páros oldal: 24—48-ig, páratlan oldal: 25-57-ig (Szalézi tér és a Nárai u. között), Tarczai L. u., Tárogató u., Taschler J. u., Temesvár u., Termelők útja, Tinódi S. u., Titán u., Tóth István u., Tölgyfa u., Tömjénhegy u., Török I. u., Újvilág u., Vadász u., Vadvirág u., Varasdy K. u., Vas G. u., Vasúti őrház, Vasvári P. u., Vidos J. u., Vitéz u.,Vízmellék u., Víztorony u., Wälder A. u., Zalai T. J. u.

INDULÓ OSZTÁLYAINK

Az alsó tagozat 1-4. évfolyamán egésznapos iskolarendszerben tanulnak a diákok. A 2-4. évfolyamon hagyományos tanrendű és magyar-német kéttanítási nyelvű csoportok működnek. Az 1. évfolyamon hagyományos tanrendű és emelt szintű német nyelvi képzés folyik.

 

Emelt szintű német nyelvi osztály

 • első osztálytól heti 3 óra német nyelv tanulása
 • biztos alapkészségek kialakítása mellett cél az idegen nyelvi kommunikáció, szövegértő képesség, a spontán beszéd kialakítása, a beszédbátorság fejlesztése
 • alsós osztályainkban a heti 3 óra német nyelvi órákkal megteremtett idegen nyelvi környezet, kis létszámú csoportok, valamint a hatékony nyelvtanítás-tanulás módszereinek alkalmazásával biztosítjuk az eredményességet

Hagyományos tanrendű osztály

 • első- második osztályban heti 1 óra, harmadik-negyedik osztályban heti 2 óra angol nyelv tanulása
 •  kiemelt figyelmet fordítunk a mozgáskészség fejlesztésére, sportolási lehetőségekre a pedagógiai foglalkozások keretében

Mindkét osztálytípusban a tanórán kívüli választható foglalkozások:

 • Sakk- szakkör
 • A logikus, kreatív gondolkodás fejlesztésére vezettük be a Polgár Judit által kidolgozott komplex képességfejlesztő Sakkpalota programot. A sakkjáték elsajátítása nem cél, hanem eszköz. Haszna elsősorban abban rejlik, hogy előmozdítja a különböző tantárgyak elsajátítását, nemcsak a matematikában, és a problémamegoldásban, hanem az olvasás és a szóbeli kifejezés terén egyaránt.
 • Bütykölde-kézműves szakkör

Diáksportköreink:

 • kosárlabda
 • labdarúgás
 • atlétika sportágakban biztosítja a mozgás örömét.
 • Tánc szakkör
 • Infomanók – ismerkedés az informatikával szakkör Az alsó tagozaton az oktató-nevelő munkát segítő szakemberek: gyógypedagógus, iskolapszichológus, pedagógiai- és gyógypedagógiai asszisztens, logopédus.

Letölthető dokumentumok: