Beiskolázás

Tájékoztató általános iskolai körzeteinek kijelöléséről 2021_2022_

TÁJÉKOZTATÁS

A 2021/2022. TANÉVI ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 1. Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi.

Amennyiben visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!) és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezés során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Intézményünkben mindez a következőképpen alakul:

 1. április 15-én 12.00 óráig történhet telefonos időpont egyeztetés a személyes beiratkozásra 06 20 5031749-es telefonszámon.

Személyes jelentléttel történő beiratkozásra a járványügyi előírások betartásával (Maszk, testhőmérséklet mérés, kézfertőtlenítés):

 1. április 15-én 8.00 óra és 18.00 óra között, 2021. április 16-án 8.00 óra és 16.00 óra között van mód.

Személyes beiratkozáskor hozzák magukkal a következő iratokat:

Gyermek személyi igazolványa, lakcím kártyája, taj kártyája, oktatási azonosítója, szülők személyi igazolványa, lakcím kártyája.

Amennyiben a gyermek vonatkozásában különleges körülmény áll fenn, annak a dokumentációját kérjük csatolni. (Sajátos nevelési igény, BTMN státusz, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, fogyatékosság, tartós megbetegedés).

Iskolai védőnő részére szükséges dokumentumok:

 • 5 éves korban készült orvosi státuszvizsgálatról a 2 oldalas A4-es méretű nyomtatvány fénymásolata. Az irat pontos megnevezése: „Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére”. Ha nem készült, akkor a háziorvostól igazolást kell kérni, hogy nem készült ilyen!
 • 15 hónapos és 6 éves kori oltásáról fénymásolat a Gyermekegészségügyi könyvből (Oltási könyv).

Akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik a tájékoztatást Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Szombathelyi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Szombathely, 2021. március 30.

  Flasch Péterné

intézményvezető

Tájékoztató az általános iskolai beiratkozásról_szülők részére_2021.docx Dési

Az e-ügyintézés internetes felület használatának menete:

 1. https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalon a belépés gombra kattintva ideiglenes felhasználóként regisztrálni kell.
 2. Regisztrált felhasználóként belépve ki kell tölteni az űrlap minden lenyíló adatlapját.
 3. Ellenőrzés után a rendszer készít egy határozatot
 4. beküldést meg kell erősíteni

Az alábbi linken videós tájékoztató is szerepel a beiratkozás módjáról: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

 

INDULÓ OSZTÁLYAINK

 

Az alsó tagozat 1-4. évfolyamán egésznapos iskolarendszerben tanulnak a diákok. A 2-4. évfolyamon hagyományos tanrendű és magyar-német kéttanítási nyelvű csoportok működnek. Az 1. évfolyamon hagyományos tanrendű és emelt szintű német nyelvi képzés folyik.

 

Emelt szintű német nyelvi osztály

–          első osztálytól heti 3 óra német nyelv tanulása

–          biztos alapkészségek kialakítása mellett cél az idegen nyelvi kommunikáció, szövegértő képesség, a spontán beszéd kialakítása, a beszédbátorság fejlesztése

– alsós osztályainkban a heti 3 óra német nyelvi órákkal megteremtett idegen nyelvi környezet, kis létszámú csoportok, valamint a hatékony nyelvtanítás-tanulás módszereinek alkalmazásával biztosítjuk az eredményességet

Hagyományos tanrendű osztály

–          első- második osztályban heti 1 óra, harmadik-negyedik osztályban heti 2 óra angol nyelv tanulása

–          kiemelt figyelmet fordítunk a mozgáskészség fejlesztésére, sportolási lehetőségekre a pedagógiai foglalkozások keretében

Mindkét osztálytípusban a tanórán kívüli választható foglalkozások:

 • Sakk- szakkör
 • A logikus, kreatív gondolkodás fejlesztésére vezettük be a Polgár Judit által kidolgozott komplex képességfejlesztő Sakkpalota programot. A sakkjáték elsajátítása nem cél, hanem eszköz. Haszna elsősorban abban rejlik, hogy előmozdítja a különböző tantárgyak elsajátítását, nemcsak a matematikában, és a problémamegoldásban, hanem az olvasás és a szóbeli kifejezés terén egyaránt.
 • Bütykölde-kézműves szakkör

Diáksportköreink:

 • kosárlabda
 • labdarúgás
 • atlétika sportágakban biztosítja a mozgás örömét.
 • Tánc szakkör
 • Infomanók – ismerkedés az informatikával szakkör Az alsó tagozaton az oktató-nevelő munkát segítő szakemberek: gyógypedagógus, iskolapszichológus, pedagógiai- és gyógypedagógiai asszisztens, logopédus.

Letölthető dokumentumok: