Tanítói Munkaközösség

 

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”

Johann Wolfgang von Goethe

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába lépő kisgyermekben óvja és tovább fejleszti a megismerést, a megértést, a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot.

      Pedagógiai munkánk során mindig arra törekedtünk, hogy a kisgyermekek kíváncsiságát kielégítsük, érdeklődésüket ébren tartsuk. A játék fejlesztő erejének felhasználásával próbáljuk zökkenőmentessé tenni az iskolakezdést a gyerekek számára. Mindent megteszünk, hogy a tanulóknak pozitív élményei alakuljanak ki a tanulásról, az iskoláról.     A tanulók teljesítményét, fejlődését mindig önmaguk képességeihez mérjük. Biztosítjuk az eltérő képességű, egyéni haladási ütemű tanulók képességeinek kibontakozását.

A tanítási órákon mennyiségi és minőségi differenciálással biztosítjuk, hogy minden tanuló a számára legoptimálisabb feltételek mellett sajátítsa el a tananyagot. Biztos alapokra helyezzük a gyerekek tudását, hogy később erre a biztos tudásra lehessen építeni.

Nevelő-oktató munkánk kompetencia alapú:

 • a bevezető szakaszban megtanítjuk írni-olvasni a tanulókat
 • gazdagítjuk szókincsüket
 • tudatossá tesszük az ösztönös nyelvhasználatot
 • megalapozzuk a szövegértés, szövegalkotás műveleteit
 • idegen nyelvi kompetenciát fejlesztünk változatos    tevékenységi formákkal a különféle kommunikációs helyzetekben
 • számítógép használatával tudatosságra, kritikai attitűdökre, a szelekció képességére,    az értelmes és ésszerű felhasználásra nevelünk
 • kialakítjuk a tanulók önálló, kreatív és magabiztos feladatvégzésének képességét
 • ösztönözzük tanulóinkat, hogy igényük és képességük legyen a különböző források    kreatív használatára
 • elfogadó és pozitív légkört biztosítunk a munkához, amelyben a tanulók örömmel    vesznek részt
 • konstruktív légkört teremtünk, ahol a gyerekek elsajátíthatják a   konfliktuskezelés alapjait
 • felkészítjük tanulóinkat a mindennapi problémák megoldására a matematikai    gondolkodás segítségével is
 • biztos számolási készséget alakítunk ki
 • kialakítjuk az önellenőrzés képességét
 • fejlesztjük a tanulók logikai gondolkodását sok-sok szemléltetéssel, gyakorlati    példákkal, kooperatív technikákkal.

       Alsó tagozatunkon évfolyamonként 2-2 csoportban tanulnak diákjaink egész napos iskolai oktatás keretében.  Az itt eltöltött szabadidős programok alapja a mindennapos testmozgás, a szabad levegőn töltött játék és sportolás lehetősége. Az egész alsó tagozatot érintő szabadidős programokat projekt délutánokon valósítjuk meg. Ilyen például a Szent Márton projekt. Az alsós kisdiákok a Mesebolt Bábszínház bérletes előadásait tekintik meg.   Sokszínű szervezett délutáni szakkör közül választhatnak a tanulók. Például: néptáncoktatás, kézműves „Bütykölde” szakkör, magyar nyelvi és irodalmi szakkör, korsárlabda, futball, asztalitenisz, sakk.

Zenei műveltségüket az iskolai kórus foglalkozásain bővítjük. Intézményünk nagy gondot fordít a gyermekek vizuális nevelésére. Ennek kapcsán kerül megrendezésre a „Télbe zárva” című városi rajz- és képzőművészeti verseny. Az alkotásokból kiállítást rendezünk az iskola aulájában.

        Munkaközösségünk nagy rendezvénye a Szépolvasási és nyelvhelyességi verseny, amelyet idén 30. alkalommal hirdetünk meg a megye második, harmadik és negyedik osztályos tanulóinak.

A verseny nagy népszerűségnek örvend, hiszen minden iskolából érkeznek tanulók, hogy összemérjék tudásukat. Így minden év áprilisában 45-50 kisiskolás gyűlik össze iskolánkban. A második osztályosok magyar népmeserészletet olvasnak fel a zsűri előtt. A 3. és 4. osztályosok nyelvhelyességi feladatlapot töltenek ki és egy-egy ifjúsági regény részletét mutatják be felkészülés után.

(munkaközösség-vezető)