Góczán Kitti

Góczán Kitti

Szombathely mellett élek a családommal. Az ELTE tanító – magyar nyelv és irodalom műveltségi szakán szereztem végzettséget. 2020 szeptembere óta dolgozom a Dési Huber István Általános Iskolában, ahol összetartó és egymást segítő kollégákra leltem. Tanítóként az alsós tagozat mind a négy évfolyamában tanítok, igazodva a különböző korosztályok életkori sajátosságaihoz. Munkám során mindig fontosnak tartom, hogy a gyerekek oldott, bizalomteljes légkörben szerezzenek biztos alapokat, hogy a tanulás öröm legyen számukra. Lényeges számomra, hogy segítségemmel képessé váljanak az önálló ismeretszerzésre. Minden gyerek más és más, másfajta eszközök és módszerek hatásosak a tanulóknál. A tanórákon előnyben részesítem az élményszerű tanítás-tanulást. Igyekszem olyan játékokat, feladatokat alkalmazni, melyek az ismeretekhez kapcsolódva segítenek a képességeiket kibontakoztatni és sikerélményhez juttatják őket. Minden leendő kis elsősnek szeretném megkönnyíteni ezeket a kezdeti lépéseket annak érdekében, hogy a későbbi években a tanulás örömforrás legyen, az iskola pedig egy olyan hely, ahová szívesen jönnek! Célom, hogy egy igazán őszinte, tiszteletteljes, nyugodt osztályközösség alakuljon ki az együtt töltött évek során. Szeretettel és nagy izgalommal várom a kíváncsi, leendő elsősöket!