Mérés-értékelés-önértékelés szmk.

 

A munkaközösség kiemelt feladatai:

  • Az országos mérések (Nyelvi, Célnyelvi, Országos Kompetenciamérés, valamint a DIFER és NETFIT) előkészítése, eredményes, szabályszerű lebonyolításának koordinálása, az ezzel összefüggő elektronikus adatszolgáltatás elvégzése. Az országos mérések szerepe folyamatosan növekszik az oktatási intézmények munkájának értékelésében. A mérések eredményei információt szolgáltatnak, visszajelzést adnak az iskoláknak, pedagógusoknak, szülőnek egyaránt.
  • Az országos mérések eredményeinek összesítése, elemzése, szükség esetén közreműködés az intézkedési terv elkészítésében.
  •   Az intézmény Önértékelési Programjának eredményes megvalósítása, az önértékelő pedagógusok támogatása. Fő célunk a pontos, precíz dokumentálás elősegítése mellett, lehetőséget biztosítani egymás munkájának még teljesebb megismerésére, a hospitálások lehetőségével élve a saját módszertani tár bővítésére. Emellett törekszünk biztostani az önértékelő pedagógusok reális önértékelésének megvalósítását, kivitelezhető önfejlesztési terv elkészítését.
  • Részvétel az intézményi pedagógiai innovációban: a digitális napló bevezetésének támogatása.

 

Hende Ildikó (munkaközösség-vezető)