Bemutatkozás

Ha beírod a keresőbe: dési suli, csak egyetlen találatot kapsz. Dési iskola csak egy van! A mi iskolánk, itt Szombathelyen. A Dési Huber István Általános Iskola Szombathely város Százhold városrészén, a Kőrösi Csoma Sándor utcában található. A körzetét részben lakótelepi tömbházak, részben családi házak alkotják.

Az épület

Az 1980-ban átadott épület egy 10000 m2-es parkosított zöldterületen helyezkedik el. A belső udvart egy Zsolnay kerámiából készült szökőkút díszíti. Tágas, rendezett sportudvar biztosítja a szabadtéri testnevelés, sportolás és edzések feltételeit. A háromszintes központi épületben a tantermek, 2 számítástechnika terem, sakkterem, nyelvi labor, fejlesztő szoba, játékszoba, szertárak és egy tágas könyvtárhelyiség, valamint a tanári szoba és az irodák találhatók. A földszinti aula ünnepségek, rendezvények, kiállítások és lakótelepi összejövetelek színhelye. Az északi szárnyban a 450 m2 alapterületű tornaterem, valamint egy kisebb kondicionáló szoba helyezkedik el. Az öltözők, zuhanyzók, sportszertárak és a testnevelők szobája mellett itt kapott helyet az orvosi rendelő is.       A déli épületszárnyban étterem és főző/tálalókonyha működik.

A személyi adottságok

Tanári karunk jól képzett, lelkes pedagógusokból áll. A nevelőtestületet a fiatalos lendület, a folyamatos tenni akarás és a pozitív gondolkodás jellemzi. Arra törekszünk, hogy segítségünkkel a gyerekek a lehető legtöbbet hozzák ki magukból. Célunk a családias, biztonságos, elfogadó légkör kialakítása. Érdeklődéssel és megértéssel fordulunk tanulóink felé, ezzel párhuzamosan következetes elvárásokat is megfogalmazunk mindegyikükkel szemben. Nevelő-oktató munkánkat iskolapszichológus, logopédus és gyógypedagógus segíti a hét meghatározott napjain.                    A pedagógusokon kívül egy iskolatitkár, két pedagógiai asszisztens, egy gyógypedagógiai asszisztens, egy félállású rendszergazda és 5 technikai munkatárs biztosítja az iskola zavartalan működését. A tanulócsoportok száma 11.  Az egy tanulócsoportra jutó átlagos tanulólétszám 20 fő, így eleve biztosított az egyénre szabott, személyes bánásmód. A differenciált nevelés és oktatás  hatékonyabbá teszi mind a felzárkóztató, mind a tehetséggondozó munkánkat.

Eszközök

Az iskolánk rendelkezik az oktatáshoz szükséges audiovizuális technikai eszközökkel, szemléltetőeszközökkel (10 tanteremben digitális táblával folyik a munka, a többiben hagyományos, krétás tábla található), a testnevelés, mindennapi testmozgás megvalósításához is biztosítottak a tárgyi feltételek. Iskolai könyvtárunk 2005-ben 110 m2 területűvé bővült. A könyvtárpedagógia módszereivel segíti az olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelést, a hagyományos és elektronikus ismeretszerzés elsajátítását. Könyvtárunk az a hely, ahová mindenki bejöhet, aki az iskolában tanulni, tájékozódni, kikapcsolódni vagy éppen egy kicsit pihenni akar.

Képzési sajátosságainkról a munkaközösségek cím alatt tájékozódhatnak.

Hagyományaink, arculatunk

  • Iskolánkban több évtizedes hagyománya van a sakkoktatásnak. Két éve csatlakoztunk a Sakkpalotaprogramhoz – így a gyerekek tanórai keretek között ismerkedhetnek meg a képességfejlesztő sakk A sakkozás jótékonyan hat az értelmi képességek (megértést és a problémamegoldást biztosító gondolkodás) fejlődésére, de személyiségformáló hatása is van.
  • A reanimáció oktatása is több évtizedes múltra tekint vissza iskolánkban. A 80-as években, amikor Magyarországon még a felnőtteknek sem tanították, nálunk már órarendbe építették ezt az ismeretet. Jelenleg a 8. évfolyamon, a biológia órák keretében valósul meg a korszerű elsősegélynyújtás és sürgősségi életmentés elméletének és gyakorlatának a megtanítása.
  • Hagyományos programjaink közül kiemelkedik a „Kicsengetés”. Nálunk nem ballagás van, mi egy régi sárospataki diákhagyományt követünk: az utolsó tanítási napon déli 12 órakor megszólal az iskola „kis harangja”, s ezzel megkezdődik a végzősök búcsúzása, búcsúztatása, iskolájukból való kicsengetése.

Tanévente ismétlődik – a teljesség igénye nélkül – a népmese napján rendezett vetélkedő és mesemondó/olvasó verseny, az egész iskola mozgósításával szervezett megemlékezés az 1956-os és az 1848-as forradalmakról, a gyermeknapi játékdélután, a karácsonyi ajándékműsor, a farsangi délután, a tanév végi kulturális és sportbemutató, a Szent Márton-napi lampionos felvonulás, az évfolyam legjobb helyesírója verseny, az egészség hete programsorozat, a víz világnapja és a Föld napja alkalmából szervezett program.

  • Huszonnégy éves hagyománya van a decemberi téli túrának. A kétnapos kirándulás változatos élményt nyújt a gyerekeknek: gyalogtúra, múzeumlátogatás, városismereti séta és egy izgalmas esti vetélkedő is része a programnak.
  • A DADA programban való részvételünk is az iskola speciális tevékenységeinek körét gazdagítja 31 éve, 1998 óta.
  • Feladatunk a teljeskörű képességfejlesztésen túl az esélyteremtés, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés. Ezt célozzák tanórán kívüli programjaink: a fejlesztő foglalkozások, a tehetséggondozó körök, a szakkörök, az énekkar, a különféle sportfoglalkozások (asztalitenisz, atlétika, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás), a kirándulások, a túrák, a múzeum-, hangverseny- és színházlátogatások.

A 23 féle délutáni program közül speciálisan désis a „főzőszakkör” néven futó háztartástechnikai szakkör (amelynek színhelye a háztartástechnika oktatására is alkalmas, korszerű háztartási gépekkel is felszerelt szaktanterem), valamint a Bütykölde nevű kézműves szakkör.  

  • Internetes német nyelvi versenyünket idén már 9. éve hirdettük meg a város és városkörnyék 7-8. osztályosainak. Többéves hagyománya van a „Télbe zárva” című városi rajz- és képzőművészeti versenyünknek is, amely évről évre népszerűbb a kisiskolások körében. Immár huszonhetedszer hirdetjük meg a megye második, harmadik és negyedik évfolyamos kisdiákjainak szépolvasási és nyelvhelyességi versenyünket.

Eredményeink

Rendszeres résztvevői vagyunk a tanulmányi és sportversenyeknek. Szép eredményeket értek el tanulóink a Zrínyi matematikaversenyen, az informatikaversenyeken, a különféle sakkversenyeken, városi és országos rajzpályázatokon, a játékos sportversenyen, illetve a futball-, kosárlabda- és atlétikai versenyeken. Nyolcadikos tanulóink idén a Bolyai magyarverseny országos döntőjébe jutottak, évek óta van diákunk az Arany János magyarverseny budapesti döntőjén. A német tagozatos hatodikosoknak kiírt városi versenyen évről évre a legjobbak közt szerepelnek a désis gyerekek.